Këtu është fjalori i simboleve Emoji, mbi 200 simbole janë duke pritur që ju t'i përdorni ato. Sign Shenjë transporti, ⚠️ paralajmërim, ➡️ shigjetë, ☯️ fe, 1️⃣ numër ...... Nëse ju pëlqen të mbani ditarë📓, këta Emoji mund të jenë në gjendje t'ju ndihmojnë; Nëse e urreni shtypjen, përdorni ato për të liruar të dy duart tuaja; Ose nëse doni ta bëni punën tuaj më të organizuar🧑💻, numrin Emoji janë zgjedhjet tuaja më të mira.

Grafik pie i numrit të Emojis të përfshirë në çdo nënkategori në kategorinë Simbole

Grafik pie i numrit të Emojis të përfshirë në çdo nënkategori në kategorinë Simbole Grafik pie i numrit të Emojis të përfshirë në çdo nënkategori në kategorinë Simbole