Kjo është një listë e versioneve Emoji, duke përfshirë numrin e versionit Emoji dhe datën e lëshimit. Klikoni në lidhjen e numrit të versionit Emoji për të hyrë në faqen e listës Emoji të këtij versioni, ju mund të shihni se cilat Emoji lëshohen në këtë version. Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni Emoji

🔢 Lista e versioneve Emoji