Meqenëse inxhinieri NTT Kurita Shigetaka krijoi 200 ikona klasike emoji në 1999, filloi Fenomeni Global Emoji🌏.
Versioni i parë i emoji 1.0 është lëshuar në gusht 2015. Ka gjithsej 230 emoji në këtë version, të cilat janë miratuar nga Unicode Consortium midis 2010 ~ 2015. Sa i përket versionit Unicode, Emoji 1.0 përmban kode emoticon nga Unicode 6.0, Unicode 6.1 & 6.2 & 6.3 dhe Unicode 7.0.
Emoji 1.0 përmban simbolet Emoji më poshtë👇:

Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.

Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni Emoji


Unicode:231A


Unicode:2601 FE0F


Unicode:2648


Unicode:2649


Unicode:264A


Unicode:264B


Unicode:264C


Unicode:264E


Unicode:264F


Unicode:2650


Unicode:2651


Unicode:2652


Unicode:2653


Unicode:2693


Unicode:26AB


Unicode:26BE


Unicode:26CE


Unicode:26EA


Unicode:26F2


Unicode:26FA


Unicode:2728


Unicode:1F0CF


Unicode:1F300


Unicode:1F308


Unicode:1F30B


Unicode:1F32D


Unicode:1F32E


Unicode:1F32F


Unicode:1F330


Unicode:1F331


Unicode:1F334


Unicode:1F335


Unicode:1F337


Unicode:1F33A


Unicode:1F33C


Unicode:1F33F


Unicode:1F345


Unicode:1F347


Unicode:1F348


Unicode:1F349


Unicode:1F34B


Unicode:1F34C


Unicode:1F34D


Unicode:1F350


Unicode:1F351


Unicode:1F352


Unicode:1F355


Unicode:1F35D


Unicode:1F35E


Unicode:1F361


Unicode:1F362


Unicode:1F363


Unicode:1F368


Unicode:1F36A


Unicode:1F373


Unicode:1F376


Unicode:1F37F


Unicode:1F380


Unicode:1F390


Unicode:1F3A3


Unicode:1F3A4


Unicode:1F3A6


Unicode:1F3A7


Unicode:1F3AB


Unicode:1F3B1


Unicode:1F3B2


Unicode:1F3B3


Unicode:1F3B7


Unicode:1F3B8


Unicode:1F3BA


Unicode:1F3BB


Unicode:1F3BE


Unicode:1F3BF


Unicode:1F3C3


Unicode:1F3C4


Unicode:1F3C6


Unicode:1F3C9


Unicode:1F3CA


Unicode:1F3CF


Unicode:1F3D3


Unicode:1F3E0


Unicode:1F3E5


Unicode:1F3E6


Unicode:1F3E8


Unicode:1F3EB


Unicode:1F3ED


Unicode:1F3FA


Unicode:1F400


Unicode:1F402


Unicode:1F404


Unicode:1F405


Unicode:1F406


Unicode:1F407


Unicode:1F408


Unicode:1F409


Unicode:1F40A


Unicode:1F40B


Unicode:1F40C


Unicode:1F40D


Unicode:1F40E


Unicode:1F40F


Unicode:1F410


Unicode:1F411


Unicode:1F412


Unicode:1F413


Unicode:1F414


Unicode:1F415


Unicode:1F416


Unicode:1F418


Unicode:1F419


Unicode:1F41D


Unicode:1F41F


Unicode:1F422


Unicode:1F424


Unicode:1F426


Unicode:1F427


Unicode:1F428


Unicode:1F429


Unicode:1F42A


Unicode:1F42C


Unicode:1F440


Unicode:1F442


Unicode:1F443


Unicode:1F444


Unicode:1F445


Unicode:1F451


Unicode:1F453


Unicode:1F454


Unicode:1F455


Unicode:1F456


Unicode:1F457


Unicode:1F458


Unicode:1F459


Unicode:1F45B


Unicode:1F45D


Unicode:1F45F


Unicode:1F466


Unicode:1F467


Unicode:1F468


Unicode:1F469


Unicode:1F46A


Unicode:1F46E


Unicode:1F476


Unicode:1F479


Unicode:1F47A


Unicode:1F47D


Unicode:1F47F


Unicode:1F480


Unicode:1F484


Unicode:1F485


Unicode:1F48A


Unicode:1F48D


Unicode:1F48F


Unicode:1F490


Unicode:1F492


Unicode:1F495


Unicode:1F4A1


Unicode:1F4A3


Unicode:1F4A4


Unicode:1F4A7


Unicode:1F4A9


Unicode:1F4BB


Unicode:1F4BC


Unicode:1F4BE


Unicode:1F4C0


Unicode:1F4C5


Unicode:1F4DA


Unicode:1F4DD


Unicode:1F4DF


Unicode:1F4E0


Unicode:1F4E3


Unicode:1F4E6


Unicode:1F4E7


Unicode:1F4F0


Unicode:1F4F1


Unicode:1F4F7


Unicode:1F4FB


Unicode:1F4FF


Unicode:1F50B


Unicode:1F511


Unicode:1F512


Unicode:1F514


Unicode:1F517


Unicode:1F51F


Unicode:1F525


Unicode:1F528


Unicode:1F52D


Unicode:1F54B


Unicode:1F54C


Unicode:1F54E


Unicode:1F550


Unicode:1F551


Unicode:1F552