Emoji Version 12.0 u lëshua në vitin 2019, dhe ishin gjithsej 230 Emoji të shtuar në këtë version.
Në Emoji 12.0, është vërtet e dashur që ka më në fund persona me aftësi të kufizuara dhe emoji të qenve të shërbimit. Emoji 12.0 përmban simbolet emoji më poshtë👇:

Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.

Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni Emoji


Unicode:1F97B


Unicode:1F9A6


Unicode:1F9A8


Unicode:1F9A9


Unicode:1F9C4


Unicode:1F9C5


Unicode:1F9C7


Unicode:1F9C8


Unicode:1F9C9


Unicode:1FA80


Unicode:1FA81


Unicode:1FA91


Unicode:1FA93


Unicode:1FA95