Emoji Versioni 12.1 u lëshua në 29 Nëntor 2019, dhe ishin gjithsej 168 Emoji të shtuar në këtë version.
Versioni 12.1 është një përditësim i vogël i Emoji 12.0. Ai shtoi profesione neutrale gjinore dhe sekuenca të mbajtjes së dorës🧑‍🤝‍🧑. Emoji 12.1 përmban simbolet emoji më poshtë👇:

Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.

Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni Emoji