Emoji Version 3.0 lëshohet në qershor 2016, dhe ka gjithsej 169 emoji të rinj në këtë version.
Ndoshta është për Lojërat Olimpike në Rio, Konsorciumi Unicode shtoi emoji të medaljeve dhe disa emoji sportistësh në Emoji 3.0. Përveç kësaj, emoji me çelësa të shtuar gjithashtu në këtë version.
Emoji 3.0 përmban simbolet Emoji më poshtë👇:

Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.

Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni Emoji


Unicode:1F6F5


Unicode:1F6F6


Unicode:1F934


Unicode:1F939


Unicode:1F93A


Unicode:1F93C


Unicode:1F93E


Unicode:1F941


Unicode:1F943


Unicode:1F944


Unicode:1F950


Unicode:1F951


Unicode:1F954


Unicode:1F955


Unicode:1F956


Unicode:1F95A


Unicode:1F95C


Unicode:1F95D


Unicode:1F95E


Unicode:1F986


Unicode:1F989


Unicode:1F98B


Unicode:1F98C


Unicode:1F98D


Unicode:1F991