Emoji Version 4.0 lëshohet më 28 Nëntor 2016, dhe janë gjithsej 603 emoji të shtuar në këtë version.
Këtë herë, Unicode Consortium shtoi sekuencat Emoji ZWJ për emoji gjinorë dhe shtoi 16 profesione të reja emoji (të tilla si 👮‍♂️ & 👮‍♀️) në mënyrë që të tregojë larminë dhe plotësinë e emoji.
Emoji 4.0 përmban simbolet Emoji më poshtë👇:

Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.

Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni Emoji