Zgjedhja e 2 emojis identike në lojë mund t'i eliminojë ato dhe të prodhojë një aranzhim të ri të rastit. Eleminimi i suksesshëm mund të rrisë kohën e lojës për 5 sekonda. Eleminoni sa më shumë emoji të jetë e mundur në një kohë të kufizuar.

TIPS
60:00
+5