Stili i parazgjedhur i emoji-t përcakton prezantimin e një emoji në platformë ose pajisje. Ajo arrihet përmes Sekuencave të Variacionit Emoji. Çfarë janë Sekuencat e Variacionit Emoji?

Ekzistojnë dy stile të prezantimit të emoji: Stili i emoji dhe Stili i tekstit . Stili i emoji -t është me ngjyrë për ta bërë emoji-n të duket më shumë si një imazh, ndërsa stili i tekstit është bardh e zi për ta bërë emoji-n të duket më shumë si një simbol.

Për shembull, në sistemin Windows 8.1, emoji i paraqitur në shumicën e redaktuesve është Text Style. Në sistemin e mëvonshëm Windows 10, shumica e redaktorëve paraqitën stilin Emoji.