Unicode është një standard i industrisë në fushën e shkencës kompjuterike. Pa atë, i njëjti kodim do të interpretohet si karaktere të ndryshme në kompjuterë dhe platforma të ndryshme.

Unicode përdoret gjerësisht në kompjuterë, internet, gjuhë programimi dhe sisteme moderne operative. Ai i bën tekstet e ndryshme të pajtueshëm në platforma të ndryshme dhe i paraqet ato në mënyrë uniforme .

Hyrja e Emoji në Unicode është një pikë kthese e rëndësishme. Para kësaj, emoji u krijua nga vetë prodhuesit e ndryshëm, të cilat i bënin emoji të papajtueshëm midis pajisjeve të prodhuesve të ndryshëm, gjë që drejtonte drejtpërdrejt njerëzit që të përdorin emoji për të komunikuar në pajisje të ndryshme. Për këtë arsye, Konsorciumi Unicode ka formuar një komitet për Emoji, Nënkomisionin Emoji, për të unifikuar dhe standardizuar Emoji.

Konsorciumi Unicode lëshon një version të ri të Unicode çdo vit, dhe ndërsa azhurnohet versioni i tij, do të shfaqen emojis të rinj. Aktualisht, Unicode shton një gjini të re "neutrale" në versionin e fundit, si dhe emoji krejt të reja si emoji çaji flluskë dhe ninja emoji.