Emoji dhjetore është në të vërtetë kodi ASCII. Në një kompjuter me sistem Windows, ne mund ta përdorim atë për të futur emoji . Ju mund të ndiqni hapat e mëposhtëm:

Mbani të shtypur tastin ALT ndërsa futni numrat dhjetorë që korrespondojnë me një emoji (tastiera e numrave), më pas mund të shkruani emoji-n. Për shembull: ALT+128514 mund të shkruani 😂. Numrat dhjetorë që korrespondojnë me çdo emoji mund të gjenden në faqen tonë të internetit.

Fotografia më poshtë tregon funksionimin aktual në softuerin QQ në Windows:

Nëse kompjuteri juaj nuk ka një tastierë me numra të vegjël, mund të hapni "Run" me WIN+R dhe më pas të futni "Osk" për të hapur tastierën virtuale.

PS: ALT+Number është një metodë e lashtë e hyrjes, kështu që tani softueri në Windows mund të mos e mbështesë të gjithë atë. Mund të na kontaktoni nëse dini ndonjë metodë më të mirë.