Konsorciumi Unicode ka vendosur Nivelin e Emoji për ato emoji të lëshuara më herët. Niveli i emoji-ve në Unicode 6.0 dhe 6.1 është L1, dhe niveli i emoji-ve në Unicode 7.0 dhe 8.0 është L2. Janë gjithsej 1281 emoji me Nivel Emoji.

Sidoqoftë, në përditësimet pas Unicode 8.0, Niveli i Emoji u hoq. Pra, të gjitha emoji-t e mëvonshëm nuk kanë më Nivel Emoji.