Disa emoji janë nga piktografë, kështu që ato kanë burime. Çdo burim mund të përfshijë karaktere të tjera përveç emoji-ve dhe karakteret e Unicode mund të korrespondojnë me burime të shumta.

Burimet Emoji kanë 5 kategori:

  • Zapf Dingbats (shkurt: z): Një tipografi e zakonshme dingbat e krijuar nga tipografi Hermann Zapf në 1978.
  • ARIB (shkurt: a): Karaktere që përcaktohen nga Shoqata e Industrive dhe Bizneseve të Radios.
  • Transportuesit japonezë (shkurt: j): Karakteret e standardizuara të lëshuara në mënyrë uniforme nga tre transportuesit kryesorë të Japonisë në 2010 (DoCoMo&SoftBank&KDDI).
  • Wingdings & Webdings (shkurt: w): Një seri shkronjash dingbat të Microsoft që paraqet shkronja si simbole të ndryshme.
  • Tjetër (shkurt: x): Nëse emoji nuk i përket asnjërës prej kategorive të mësipërme, atëherë i përket 'tjetrit'.