Në fillim, emoji-të unicode ishin vetëm bardh e zi. Me zhvillimin gradualisht të këtyre emoji-ve, disa prej tyre u bënë emoji me ngjyra. Megjithatë, disa fonte mund të mbështesin shfaqjen e emoji-ve të plota, por disa fonte jo. Pra, këto emoji kanë shumë forma në platforma të ndryshme . Këtu i ndajmë në 3 lloje sipas statusit të kualifikuar të emoji:

  • Emoji plotësisht i kualifikuar -- Çdo karakter emoji është i kualifikuar, ose një sekuencë emoji në të cilën çdo karakter emoji është i kualifikuar.
  • Emoji i kualifikuar minimalisht -- Karakteri i parë është i kualifikuar, sekuenca e mbetur e karaktereve nuk është plotësisht e kualifikuar.
  • Emoji i pakualifikuar -- Një emoji nuk është as plotësisht i kualifikuar dhe as minimalisht i kualifikuar.

Shënim💡: Përshtatshmëria e emoji-ve plotësisht të kualifikuara është më e mira. Edhe nëse hiqen disa fonte, ai mund të shfaqë të gjithë emoji-t. Kjo do të thotë se mund të mbështetet nga shumica e shkronjave.