Emoji Shortcode është një lloj kodi që lejon njerëzit të shkruajnë emoji shpejt në kompjuter duke përdorur tastierën . Mund të përdoret në shumë faqe interneti që mbështesin këtë kod, si Facebook, GitHub, Slack, Discord, etj. Kjo mënyrë e shpejtë për të shtypur emoji është e popullarizuar në mesin e përdoruesve të internetit dhe programuesve👨‍💻.


Këto kode zakonisht janë në formën e "colon + emoji i shkurtër + dy pika", për shembull: :ghost: për 👻, :peach: për 🍑.

Këtu marrim Github si shembull për t'ju treguar aplikimin praktik të kodit të shkurtër Emoji në faqen e internetit, siç tregohet më poshtë: