Standardi Unicode mbahet nga Konsorciumi Unicode , ai është një standard i teknologjisë së informacionit për kodimin, përfaqësimin dhe trajtimin e qëndrueshëm të tekstit të shprehur në shumicën e sistemeve të shkrimit në botë.

Pra, versioni unicode i referohet versionit të kodimit të karaktereve të lëshuar nga Konsorciumi Unicode. Unicode lëshon versione të reja pothuajse çdo vit, dhe çdo version i ri përmban më shumë kodime të reja të karaktereve, brenda gjithashtu përmban emoji të rinj. Përditësimet e këtyre versioneve sigurojnë që më shumë karaktere të shfaqen në një mënyrë të unifikuar dhe të pajtueshme, në mënyrë që njerëzit në të gjithë botën të mund të reduktojnë barrierat e komunikimit në internet.

Unicode 14.0 i lëshuar së fundmi, shton 838 karaktere, duke përfshirë 37 emoji të reja, gjithsej 144,697 karaktere.