Lista e Emoji përfshirë simbolin emoji 🏼 (nuancë lëkure gjysmë e çelët) është si më poshtë:

🏼 nuancë lëkure gjysmë e çelët Simbol Emoji