Lista e Emoji përfshirë simbolin emoji 🏾 (nuancë lëkure gjysmë e errët) është si më poshtë:

🏾 nuancë lëkure gjysmë e errët Simbol Emoji