Lista e Emoji me fjalën kyçe zemër është si më poshtë: