Sipas Biblës, pas lindjes së Jezusit, tre burra të mençur nga Lindja, të udhëhequr nga yjet 🌟 , erdhën me deve dhe i sollën dhurata Jezusit. Për të përkujtuar këtë rast, 6 janari i çdo viti u caktua si Dita e Tre Mbretërve. Një natë para festës, fëmijët vendosin këpucët 👟 në derë dhe presin që Tre Mbretërit t'u sjellin dhurata si Santa Claus 🎅 . Në ditën e festës, një paradë madhështore mbahet në Spanjë dhe Tre Mbretërit spërkasin karamele mbi lundrimet e paradës për fëmijët në anë të rrugës. Prandaj, Dita e Tre Mbretërve është dita e fëmijëve 🎈 në Spanjë, dhe gjithashtu mund të konsiderohet si Krishtlindje në Spanjë.