Një grup i plotë i Emojis me pllaka Mahjong u shfaq në versionin Emoji 11.0 dhe versionin Unicode 5.1 (përveç 🀄 paraqitet në versionin Emoji 1.0), gjithsej 44 lloje, të rregulluara sipas klasifikimit (numri i klasifikimit, simboli Emoji, Unikode, emri), numri i përgjithshëm :
Shënim: Pllaka themelore Mahjong (Mahjong Character Suit & Mahjong Suit Bamboos & Mahjong Dots Suit) kanë 108 pllaka.
Pllaka Themelore Mahjong dhe Wind Mahjong dhe Dragons Suit kanë 136 pllaka.
Pllaka Themelore Mahjong, Mahjong Winds and Dragons Suit, Mahjong Lule dhe Stinitë Suit kanë 144 pllaka.