Emoji Pozicioni dhe frekuenca | emojiall.com 100 75 50 25 0 koka e fjalisë fundi i fjalisë 1.05% 3.68% 4.32% 4.71% 5.5% 5.62% 7% 9.84% 18.64% 30.64% Pozicioni dhe frekuenca www.emojiall.comemojiall.com
Ky është vendndodhja dhe frekuenca e të gjitha statistikave të emoji-ve

Pozicioni dhe Frekuenca i referohen vendit ku një emoji shfaqet shpesh në cicërima dhe sa shpesh shfaqet në këto pozicione. Për shembull, duke analizuar [vendndodhjen dhe frekuencën] e, ne mund të dimë se të gjithëve u pëlqen të vendosin emoji 😂 në fund të fjalive. Ky përfundim është nga analiza gjuhësore dhe mësimi makinerik i mostrave publike jo më pak se 50 milion tweets, është një rezultat relativisht i saktë dhe ka një rëndësi të lartë referimi akademike. Mirësevini për të diskutuar, referuar, ripostuar dhe ndarë. Të drejtat e autorit © EmojiAll. Për përdorim komercial, ju lutemi Na Kontaktoni

Pozicioni dhe frekuenca Prezantimi
  • Boshti X: pozicioni i këtij emoji të veçantë në tekstin e cicërimave.
  • Boshti Y: frekuenca e shfaqjes së këtij emoji të veçantë.

Faqet