Imazhi i grafikut të marrëdhënieve të Emoji për 🇨🇰(Versioni gjithëpërfshirës i algoritmit)

Grafiku i marrëdhënieve (versioni gjithëpërfshirës) i emoji 🇨🇰, burimet e të dhënave të algoritmit janë kryesisht nga emojiall, twitter, etj.Ka 22 emoji të lidhura ngushtë me emoji 🇨🇰, dhe tre të parët janë 🇬🇧,⭐️,🐭, që do të thotë se përdoruesve u pëlqen t'i përdorin ato së bashku ose t'i përdorin në të njëjtën mënyrë.

🇨🇰 (flamur: Ishujt Kuk) Grafiku i marrëdhënieve - emojiall.com

Ky është Grafiku i Marrëdhënieve Emoji i 🇨🇰 , i cili është rezultat i përpunimit të tekstit përmes një algoritmi rigoroz. Mund të analizojë ngjashmërinë midis dy emoji-ve të ndryshëm në kuptim dhe përdorim, në mënyrë që përdoruesit të kuptojnë më mirë përdorimin e emoji-ve. Për më shumë detaje, ju lutemi shikoni: Grafiku i marrëdhënieve me Emoji
Ky përfundim vjen nga analiza e gjuhës dhe mësimi i makinerive të një kampioni publik prej 812 milionë cicërimash që përmbajnë emoji, është një rezultat relativisht i saktë dhe ka rëndësi të lartë referimi akademike. Mirë se vini për të diskutuar, referuar, ripostuar dhe ndarë. E drejta e autorit©EmojiTë gjitha. Për përdorim komercial, ju lutemi na kontaktoni

Mbrapa:🇨🇰flamur: Ishujt Kuk

🇨🇰 Grafiku i marrëdhënieve

EmojiRenditja
🇨🇰 1
🇬🇧 2
⭐️ 3
🐭 4
5
🔗 6
🏝️ 7
8
🚢 9
10
🕵️ 11
🙃 12
13
💫 14
😕 15
🙄 16
😶 17
🏀 18
👾 19
🧥 20
🎩 21
🔍 22

Imazhi i grafikut të marrëdhënieve të Emoji për 🇨🇰(Versioni i Algoritmit AI)

Grafiku i marrëdhënieve të emoji 🇨🇰, burimi kryesor i të dhënave të algoritmit është nga twitter.Ka 4 emoji të lidhura ngushtë me emoji 🇨🇰, dhe tre të parët janë 🇦🇬,🇻🇨,🇦🇺, që do të thotë se përdoruesve u pëlqen t'i përdorin ato së bashku ose t'i përdorin në të njëjtën mënyrë.

🇨🇰 (flag: Cook Islands) Relation Chart - emojiall.com
Rajonet e gjuhëve të tjera
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje

Ky është Grafiku i Marrëdhënieve Emoji i 🇨🇰 , i cili është rezultat i përpunimit të tekstit përmes një algoritmi rigoroz. Mund të analizojë ngjashmërinë midis dy emoji-ve të ndryshëm në kuptim dhe përdorim, në mënyrë që përdoruesit të kuptojnë më mirë përdorimin e emoji-ve. Për më shumë detaje, ju lutemi shikoni: Grafiku i marrëdhënieve me Emoji
Ky përfundim vjen nga analiza e gjuhës dhe mësimi i makinerive të një kampioni publik prej 812 milionë cicërimash që përmbajnë emoji, është një rezultat relativisht i saktë dhe ka rëndësi të lartë referimi akademike. Mirë se vini për të diskutuar, referuar, ripostuar dhe ndarë. E drejta e autorit©EmojiTë gjitha. Për përdorim komercial, ju lutemi na kontaktoni

Grafiku aktual i marrëdhënieve të algoritmit të AI të emoji 🇨🇰 bazohet në të dhënat Anglisht sepse nuk ka të dhëna të mjaftueshme Shqip të disponueshme.

Mbrapa:🇨🇰flamur: Ishujt Kuk

🇨🇰 Grafiku i marrëdhënieve

Emoji
  • Ato emoji kuptimi dhe përdorimi i të cilëve janë të ngjashëm me atë të 🇨🇰 në Twitter. Ato përdoren shpesh edhe së bashku me 🇨🇰.
Renditja Forca e Marrëdhënies
  • Tregon ngjashmërinë midis emoji-ve të mëposhtëm dhe 🇨🇰 në kuptim dhe përdorim, sa më e lartë të jetë vlera, aq më e lartë është ngjashmëria.
🇰🇳 1

100

🇦🇬 2

48

🇻🇨 3

40

🇦🇺 4

1