Imazhi i grafikut të marrëdhënieve të Emoji për 🇰(Versioni gjithëpërfshirës i algoritmit)

Grafiku i marrëdhënieve (versioni gjithëpërfshirës) i emoji 🇰, burimet e të dhënave të algoritmit janë kryesisht nga emojiall, twitter, etj.Ka 22 emoji të lidhura ngushtë me emoji 🇰, dhe tre të parët janë 🇨🇰,🇩🇰,🇫🇰, që do të thotë se përdoruesve u pëlqen t'i përdorin ato së bashku ose t'i përdorin në të njëjtën mënyrë.

🇰 (shkronja simbolike e treguesit rajonal k) Grafiku i marrëdhënieve - emojiall.com

Ky është Grafiku i Marrëdhënieve Emoji i 🇰 , i cili është rezultat i përpunimit të tekstit përmes një algoritmi rigoroz. Mund të analizojë ngjashmërinë midis dy emoji-ve të ndryshëm në kuptim dhe përdorim, në mënyrë që përdoruesit të kuptojnë më mirë përdorimin e emoji-ve. Për më shumë detaje, ju lutemi shikoni: Grafiku i marrëdhënieve me Emoji
Ky përfundim vjen nga analiza e gjuhës dhe mësimi i makinerive të një kampioni publik prej 812 milionë cicërimash që përmbajnë emoji, është një rezultat relativisht i saktë dhe ka rëndësi të lartë referimi akademike. Mirë se vini për të diskutuar, referuar, ripostuar dhe ndarë. E drejta e autorit©EmojiTë gjitha. Për përdorim komercial, ju lutemi na kontaktoni

Mbrapa:🇰shkronja simbolike e treguesit rajonal k

🇰 Grafiku i marrëdhënieve

EmojiRenditja
🇰 1
🇨🇰 2
🇩🇰 3
🇫🇰 4
🇭🇰 5
🇰🇪 6
🇰🇬 7
🇰🇭 8
🇰🇮 9
🇰🇲 10
🇬🇧 11
🐄 12
🥛 13
🧀 14
🍼 15
🌱 16
🥩 17
🍞 18
😋 19
🕵️ 20
🇪🇺 21
💷 22

Imazhi i grafikut të marrëdhënieve të Emoji për 🇰(Versioni i Algoritmit AI)

Grafiku i marrëdhënieve të emoji 🇰, burimi kryesor i të dhënave të algoritmit është nga twitter.Ka 8 emoji të lidhura ngushtë me emoji 🇰, dhe tre të parët janë 🇸🇬,🇵🇰,🇮🇳, që do të thotë se përdoruesve u pëlqen t'i përdorin ato së bashku ose t'i përdorin në të njëjtën mënyrë.

🇰 (regional indicator symbol letter k) Relation Chart - emojiall.com
Rajonet e gjuhëve të tjera
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje

Ky është Grafiku i Marrëdhënieve Emoji i 🇰 , i cili është rezultat i përpunimit të tekstit përmes një algoritmi rigoroz. Mund të analizojë ngjashmërinë midis dy emoji-ve të ndryshëm në kuptim dhe përdorim, në mënyrë që përdoruesit të kuptojnë më mirë përdorimin e emoji-ve. Për më shumë detaje, ju lutemi shikoni: Grafiku i marrëdhënieve me Emoji
Ky përfundim vjen nga analiza e gjuhës dhe mësimi i makinerive të një kampioni publik prej 812 milionë cicërimash që përmbajnë emoji, është një rezultat relativisht i saktë dhe ka rëndësi të lartë referimi akademike. Mirë se vini për të diskutuar, referuar, ripostuar dhe ndarë. E drejta e autorit©EmojiTë gjitha. Për përdorim komercial, ju lutemi na kontaktoni

Grafiku aktual i marrëdhënieve të algoritmit të AI të emoji 🇰 bazohet në të dhënat Anglisht sepse nuk ka të dhëna të mjaftueshme Shqip të disponueshme.

Mbrapa:🇰shkronja simbolike e treguesit rajonal k

🇰 Grafiku i marrëdhënieve

Emoji
  • Ato emoji kuptimi dhe përdorimi i të cilëve janë të ngjashëm me atë të 🇰 në Twitter. Ato përdoren shpesh edhe së bashku me 🇰.
Renditja Forca e Marrëdhënies
  • Tregon ngjashmërinë midis emoji-ve të mëposhtëm dhe 🇰 në kuptim dhe përdorim, sa më e lartë të jetë vlera, aq më e lartë është ngjashmëria.
🇰🇷 1

100

🇸🇬 2

98

🇵🇰 3

71

🇮🇳 4

58

🇯🇵 5

26

🇬🇧 6

9

📊 7

4

🇱🇰 8

1