funksion Menuja

Kategoritë

lëkurë-ton

hair-style

gjini

Version

Kërko virgo Emoji Rezultatet

Shqip (Albanian) Keywords: virgo

Fjalen Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Top 2 | emojiall.com " fytyr, Renditja aktuale: 1 përmbys, Renditja aktuale: 2 fytyr, Renditja aktuale: 1fytyr përmbys, Renditja aktuale: 2përmbys 100 100 # 1 # 2

Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Emoji popullor | emojiall.com 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 1 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 2 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 3 ✔ shenja e zgjedhjes e trashë, Renditja aktuale: 4 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 5 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 1😊 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 2🥰 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 3🤍 ✔ shenja e zgjedhjes e trashë, Renditja aktuale: 4 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 5💕 100 91.66 77.60 75.49 64.92 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5