Gjërat e rëndësishme duhet të mbyllen dhe mos e humb çelësin! Ju lutemi referojuni kësaj nën-kategorie për detaje.

Kjo është faqja e listave Emoji të nënkategorisë 🔏 lock. I përket kategorisë kryesore ⌚ Objektet. Ju mund të klikoni në lidhjet më poshtë për të parë detajet dhe për të kopjuar Emoji.