funksion Menuja

Kategoritë

lëkurë-ton

hair-style

gjini

Version

Shqip: Çdo ditë Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Shqip: Çdo ditë Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 1 (1) 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 2 (1) 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 3 (-2) ✔ shenja e zgjedhjes e trashë, Renditja aktuale: 4 (7) 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 5 (1) 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 1 (1)😊 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 2 (1)🥰 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 3 (-2)🤍 ✔ shenja e zgjedhjes e trashë, Renditja aktuale: 4 (7) 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 5 (1)💕 100 72.73 36.36 27.27 18.18 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Shqip: Çdo javë Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Shqip: Çdo javë Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 1 (1) 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 2 (-1) 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 3 (0) 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 4 (1) 😍 fytyrë e qeshur me sytë në formë zemre, Renditja aktuale: 5 (-1) 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 1 (1)🤍 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 2 (-1)😊 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 3 (0)🥰 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 4 (1)💕 😍 fytyrë e qeshur me sytë në formë zemre, Renditja aktuale: 5 (-1)😍 100 82.88 54.05 26.13 18.02 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Shqip: Mujore Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Shqip: Mujore Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 1 (1) 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 2 (-1) 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 3 (0) 🙈 mos shiko gjëra të këqija, Renditja aktuale: 4 (38) 😍 fytyrë e qeshur me sytë në formë zemre, Renditja aktuale: 5 (3) 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 1 (1)😊 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 2 (-1)🤍 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 3 (0)🥰 🙈 mos shiko gjëra të këqija, Renditja aktuale: 4 (38)🙈 😍 fytyrë e qeshur me sytë në formë zemre, Renditja aktuale: 5 (3)😍 100 91.64 73.26 40.11 35.38 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Shqip: Çdo vit Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Shqip: Çdo vit Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 1 (1) 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 2 (-1) 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 3 (0) 🤞 gishta të kryqëzuar, Renditja aktuale: 4 (13) 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 5 (0) 🤍 zemër e bardhë, Renditja aktuale: 1 (1)🤍 😊 fytyrë e qeshur me sy të qeshur, Renditja aktuale: 2 (-1)😊 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra, Renditja aktuale: 3 (0)🥰 🤞 gishta të kryqëzuar, Renditja aktuale: 4 (13)🤞 💕 dy zemra, Renditja aktuale: 5 (0)💕 100 85.98 43.93 26.40 19.39 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Shteti / rajoni Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Shteti / rajoni Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 😏 fytyrë e vetëkënaqur: #5 (10) 11.9584 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (2) 11.9584 🙌 njeri që ngre duart: #3 (6) 11.9584 ❤ zemër e kuqe: #2 (0) 11.9584 👉 gisht tregues i drejtuar djathtas: #1 (0) 11.9584 💙 zemër blu: #5 (3) 9.7578 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #4 (-1) 9.7578 🤍 zemër e bardhë: #3 (-1) 9.7578 ☪ yll dhe gjysmëhënë: #2 (-1) 9.7578 🖤 zemër e zezë: #1 (3) 9.7578 ❤ zemër e kuqe: #5 (-1) 8.6185 ↗ shigjeta lart-djathtas: #4 (27) 8.6185 🧊 kub akulli: #3 (-2) 8.6185 ❗ shenja e pikëçuditjes: #2 (0) 8.6185 ↖ shigjeta lart-majtas: #1 (8) 8.6185 🙃 fytyrë përmbys: #5 (1) 8.4193 🔫 pistoletë: #4 (10) 8.4193 🧸 arush pelushi: #3 (0) 8.4193 🥺 fytyrë qaramane: #2 (0) 8.4193 🤍 zemër e bardhë: #1 (0) 8.4193 ♾️ pafundësi: #5 (12) 5.4888 🤘 shenja e brirëve: #4 (1) 5.4888 🦋 flutur: #3 (6) 5.4888 🤍 zemër e bardhë: #2 (0) 5.4888 🖕 gishti i mesit: #1 (0) 5.4888 😏 fytyrë e vetëkënaqur: #5 (10)😏 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (2)💜 🙌 njeri që ngre duart: #3 (6)🙌 ❤ zemër e kuqe: #2 (0) 👉 gisht tregues i drejtuar djathtas: #1 (0)👉 💙 zemër blu: #5 (3)💙 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #4 (-1)🥰 🤍 zemër e bardhë: #3 (-1)🤍 ☪ yll dhe gjysmëhënë: #2 (-1) 🖤 zemër e zezë: #1 (3)🖤 ❤ zemër e kuqe: #5 (-1) ↗ shigjeta lart-djathtas: #4 (27) 🧊 kub akulli: #3 (-2)🧊 ❗ shenja e pikëçuditjes: #2 (0) ↖ shigjeta lart-majtas: #1 (8) 🙃 fytyrë përmbys: #5 (1)🙃 🔫 pistoletë: #4 (10)🔫 🧸 arush pelushi: #3 (0)🧸 🥺 fytyrë qaramane: #2 (0)🥺 🤍 zemër e bardhë: #1 (0)🤍 ♾️ pafundësi: #5 (12)♾️ 🤘 shenja e brirëve: #4 (1)🤘 🦋 flutur: #3 (6)🦋 🤍 zemër e bardhë: #2 (0)🤍 🖕 gishti i mesit: #1 (0)🖕 🇧🇷 Brazil: Shteti / rajoni Lista e tabelave të njohura të emoji-ve🇧🇷 Brazil 🇹🇷 Turkey: Shteti / rajoni Lista e tabelave të njohura të emoji-ve🇹🇷 Turkey 🇨🇳 Kinë: Shteti / rajoni Lista e tabelave të njohura të emoji-ve🇨🇳 Kinë 🇹🇭 Thailand: Shteti / rajoni Lista e tabelave të njohura të emoji-ve🇹🇭 Thailand 🇮🇷 Iran: Shteti / rajoni Lista e tabelave të njohura të emoji-ve🇮🇷 Iran

Gjuha Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Gjuha Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 😘 fytyrë që jep një puthje: #5 (4) 10.9661 ❤ zemër e kuqe: #4 (-1) 10.9661 🤡 fytyrë gaztori: #3 (1) 10.9661 💕 dy zemra: #2 (-1) 10.9661 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (4) 10.9661 😏 fytyrë e vetëkënaqur: #5 (10) 10.3532 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (1) 10.3532 🙌 njeri që ngre duart: #3 (6) 10.3532 ❤ zemër e kuqe: #2 (0) 10.3532 👉 gisht tregues i drejtuar djathtas: #1 (0) 10.3532 🤭 fytyrë me dorën mbi gojë: #5 (0) 9.1272 ☯ jin jang: #4 (-1) 9.1272 👍 gishti i madh lart: #3 (1) 9.1272 🤍 zemër e bardhë: #2 (-1) 9.1272 ☮ simboli i paqes: #1 (1) 9.1272 💙 zemër blu: #5 (3) 8.4007 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #4 (0) 8.4007 🤍 zemër e bardhë: #3 (-1) 8.4007 ☪ yll dhe gjysmëhënë: #2 (-1) 8.4007 🖤 zemër e zezë: #1 (2) 8.4007 ↗ shigjeta lart-djathtas: #5 (23) 7.1073 ❤ zemër e kuqe: #4 (-1) 7.1073 🧊 kub akulli: #3 (-2) 7.1073 ❗ shenja e pikëçuditjes: #2 (0) 7.1073 ↖ shigjeta lart-majtas: #1 (5) 7.1073 😘 fytyrë që jep një puthje: #5 (4)😘 ❤ zemër e kuqe: #4 (-1) 🤡 fytyrë gaztori: #3 (1)🤡 💕 dy zemra: #2 (-1)💕 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (4)🥰 😏 fytyrë e vetëkënaqur: #5 (10)😏 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (1)💜 🙌 njeri që ngre duart: #3 (6)🙌 ❤ zemër e kuqe: #2 (0) 👉 gisht tregues i drejtuar djathtas: #1 (0)👉 🤭 fytyrë me dorën mbi gojë: #5 (0)🤭 ☯ jin jang: #4 (-1) 👍 gishti i madh lart: #3 (1)👍 🤍 zemër e bardhë: #2 (-1)🤍 ☮ simboli i paqes: #1 (1) 💙 zemër blu: #5 (3)💙 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #4 (0)🥰 🤍 zemër e bardhë: #3 (-1)🤍 ☪ yll dhe gjysmëhënë: #2 (-1) 🖤 zemër e zezë: #1 (2)🖤 ↗ shigjeta lart-djathtas: #5 (23) ❤ zemër e kuqe: #4 (-1) 🧊 kub akulli: #3 (-2)🧊 ❗ shenja e pikëçuditjes: #2 (0) ↖ shigjeta lart-majtas: #1 (5) Spanjisht: Gjuha Lista e tabelave të njohura të emoji-veSpanjisht Portugeze, Ndërkombëtare: Gjuha Lista e tabelave të njohura të emoji-vePortugeze, Ndërkombëtare Anglisht: Gjuha Lista e tabelave të njohura të emoji-veAnglisht Turqisht: Gjuha Lista e tabelave të njohura të emoji-veTurqisht Kineze e thjeshtuar: Gjuha Lista e tabelave të njohura të emoji-veKineze e thjeshtuar

gjini Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

gjini Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #5 (0) 58.8093 🥺 fytyrë qaramane: #4 (0) 58.8093 🖤 zemër e zezë: #3 (0) 58.8093 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0) 58.8093 🤍 zemër e bardhë: #1 (0) 58.8093 🙃 fytyrë përmbys: #5 (-1) 41.1907 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (3) 41.1907 🖤 zemër e zezë: #3 (0) 41.1907 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0) 41.1907 🤍 zemër e bardhë: #1 (0) 41.1907 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #5 (0)💜 🥺 fytyrë qaramane: #4 (0)🥺 🖤 zemër e zezë: #3 (0)🖤 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0)🥰 🤍 zemër e bardhë: #1 (0)🤍 🙃 fytyrë përmbys: #5 (-1)🙃 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (3)💜 🖤 zemër e zezë: #3 (0)🖤 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0)🥰 🤍 zemër e bardhë: #1 (0)🤍 femër: gjini Lista e tabelave të njohura të emoji-vefemër mashkull: gjini Lista e tabelave të njohura të emoji-vemashkull

Diapazoni i moshës Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Diapazoni i moshës Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 🥺 fytyrë qaramane: #5 (0) 60.5797 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (2) 60.5797 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #3 (1) 60.5797 🖤 zemër e zezë: #2 (0) 60.5797 🤍 zemër e bardhë: #1 (0) 60.5797 ❤ zemër e kuqe: #5 (0) 26.0543 🥺 fytyrë qaramane: #4 (3) 26.0543 🖤 zemër e zezë: #3 (0) 26.0543 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0) 26.0543 🤍 zemër e bardhë: #1 (0) 26.0543 🙌 njeri që ngre duart: #5 (5) 7.9762 😘 fytyrë që jep një puthje: #4 (5) 7.9762 🖤 zemër e zezë: #3 (2) 7.9762 🤍 zemër e bardhë: #2 (0) 7.9762 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (0) 7.9762 🤗 fytyrë që përqafon: #5 (10) 3.2999 ❤ zemër e kuqe: #4 (1) 3.2999 😘 fytyrë që jep një puthje: #3 (0) 3.2999 🤍 zemër e bardhë: #2 (0) 3.2999 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (0) 3.2999 💕 dy zemra: #5 (-2) 1.5565 🙌 njeri që ngre duart: #4 (3) 1.5565 🤗 fytyrë që përqafon: #3 (2) 1.5565 ❤ zemër e kuqe: #2 (0) 1.5565 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (0) 1.5565 🥺 fytyrë qaramane: #5 (0)🥺 💜 zemër ngjyrë vjollcë: #4 (2)💜 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #3 (1)🥰 🖤 zemër e zezë: #2 (0)🖤 🤍 zemër e bardhë: #1 (0)🤍 ❤ zemër e kuqe: #5 (0) 🥺 fytyrë qaramane: #4 (3)🥺 🖤 zemër e zezë: #3 (0)🖤 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0)🥰 🤍 zemër e bardhë: #1 (0)🤍 🙌 njeri që ngre duart: #5 (5)🙌 😘 fytyrë që jep një puthje: #4 (5)😘 🖤 zemër e zezë: #3 (2)🖤 🤍 zemër e bardhë: #2 (0)🤍 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (0)🥰 🤗 fytyrë që përqafon: #5 (10)🤗 ❤ zemër e kuqe: #4 (1) 😘 fytyrë që jep një puthje: #3 (0)😘 🤍 zemër e bardhë: #2 (0)🤍 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (0)🥰 💕 dy zemra: #5 (-2)💕 🙌 njeri që ngre duart: #4 (3)🙌 🤗 fytyrë që përqafon: #3 (2)🤗 ❤ zemër e kuqe: #2 (0) 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #1 (0)🥰 18-24: Diapazoni i moshës Lista e tabelave të njohura të emoji-ve18-24 25-34: Diapazoni i moshës Lista e tabelave të njohura të emoji-ve25-34 35-44: Diapazoni i moshës Lista e tabelave të njohura të emoji-ve35-44 45-54: Diapazoni i moshës Lista e tabelave të njohura të emoji-ve45-54 55-64: Diapazoni i moshës Lista e tabelave të njohura të emoji-ve55-64

Numrat e pëlqimeve Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Numrat e pëlqimeve Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 👍 gishti i madh lart, Renditja aktuale: 1 🥶 fytyrë e ngrirë, Renditja aktuale: 2 🇨🇳 flamur: Kinë, Renditja aktuale: 3 😂 fytyrë me lot gëzimi, Renditja aktuale: 4 👆 gisht tregues i drejtuar lart, Renditja aktuale: 5 👍 gishti i madh lart, Renditja aktuale: 1👍 🥶 fytyrë e ngrirë, Renditja aktuale: 2🥶 🇨🇳 flamur: Kinë, Renditja aktuale: 3🇨🇳 😂 fytyrë me lot gëzimi, Renditja aktuale: 4😂 👆 gisht tregues i drejtuar lart, Renditja aktuale: 5👆 2,068 1,820 1,754 1,610 1,518 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Fjalen Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Fjalen Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com " fytyr, Renditja aktuale: 1 përmbys, Renditja aktuale: 2 fytyr, Renditja aktuale: 1fytyr përmbys, Renditja aktuale: 2përmbys 100 100 # 1 # 2

Kategoria Lista e tabelave të njohura të emoji-ve

Kategoria Lista e tabelave të njohura të emoji-ve | emojiall.com 🙃 fytyrë përmbys: #5 (2) 45.5347 ❤ zemër e kuqe: #4 (0) 45.5347 🖤 zemër e zezë: #3 (0) 45.5347 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0) 45.5347 🤍 zemër e bardhë: #1 (0) 45.5347 ♓ peshqit: #5 (-1) 14.0669 ♈ dashi: #4 (3) 14.0669 ✔ shenja e zgjedhjes e trashë: #3 (0) 14.0669 ☯ jin jang: #2 (0) 14.0669 ☪ yll dhe gjysmëhënë: #1 (0) 14.0669 🙏 duar të mbledhura: #5 (-1) 13.1129 👍 gishti i madh lart: #4 (-2) 13.1129 🙌 njeri që ngre duart: #3 (2) 13.1129 🖕 gishti i mesit: #2 (1) 13.1129 🤞 gishta të kryqëzuar: #1 (0) 13.1129 🌹 trëndafil: #5 (-3) 7.1859 🌸 lule qershie: #4 (2) 7.1859 🍀 tërfil me katër fletë: #3 (2) 7.1859 🥀 lule e vyshkur: #2 (1) 7.1859 🦋 flutur: #1 (0) 7.1859 🔐 kyç i mbyllur me çelës: #5 (-1) 6.1801 💍 unazë: #4 (1) 6.1801 👑 kurorë: #3 (0) 6.1801 🚬 cigare: #2 (0) 6.1801 🔫 pistoletë: #1 (0) 6.1801 🙃 fytyrë përmbys: #5 (2)🙃 ❤ zemër e kuqe: #4 (0) 🖤 zemër e zezë: #3 (0)🖤 🥰 fytyrë e qeshur me 3 zemra: #2 (0)🥰 🤍 zemër e bardhë: #1 (0)🤍 ♓ peshqit: #5 (-1) ♈ dashi: #4 (3) ✔ shenja e zgjedhjes e trashë: #3 (0) ☯ jin jang: #2 (0) ☪ yll dhe gjysmëhënë: #1 (0) 🙏 duar të mbledhura: #5 (-1)🙏 👍 gishti i madh lart: #4 (-2)👍 🙌 njeri që ngre duart: #3 (2)🙌 🖕 gishti i mesit: #2 (1)🖕 🤞 gishta të kryqëzuar: #1 (0)🤞 🌹 trëndafil: #5 (-3)🌹 🌸 lule qershie: #4 (2)🌸 🍀 tërfil me katër fletë: #3 (2)🍀 🥀 lule e vyshkur: #2 (1)🥀 🦋 flutur: #1 (0)🦋 🔐 kyç i mbyllur me çelës: #5 (-1)🔐 💍 unazë: #4 (1)💍 👑 kurorë: #3 (0)👑 🚬 cigare: #2 (0)🚬 🔫 pistoletë: #1 (0)🔫 😂 Buzëqeshje & Emocione: Kategoria Lista e tabelave të njohura të emoji-ve😂 Buzëqeshje & Emocione 🛑 Simbole: Kategoria Lista e tabelave të njohura të emoji-ve🛑 Simbole 👌 Njerëzit & Trupi: Kategoria Lista e tabelave të njohura të emoji-ve👌 Njerëzit & Trupi 🐵 Kafshët & Natyra: Kategoria Lista e tabelave të njohura të emoji-ve🐵 Kafshët & Natyra ⌚ Objektet: Kategoria Lista e tabelave të njohura të emoji-ve⌚ Objektet