Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

▼ (trekëndësh i mbushur, me drejtim poshtë) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-25 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-24 17:17:23 UTC
dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka treguar një rritje të valëzuar.Në 2018 dhe 2019, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.