♏️Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

♏️ (akrepi) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-25 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-24 17:32:29 UTC
♏️dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka shfaqur një tendencë në formë V-je, por së fundmi është ulur.Në 2017 dhe 2019, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.