♒️Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

♒️ (ujori) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-04-01 - 2023-03-26
Koha e azhurnimit: 2023-03-31 17:33:39 UTC
♒️Në 2017 dhe 2018, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.