Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

✊ (grusht i ngritur) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-25 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-24 18:01:22 UTC
dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka pësuar disa ndryshime të mëdha.Në vitin 2020-05,2020-06 Dhe 2022-12, popullariteti i tij tregoi rritjen më të madhe.Në 2018 dhe 2019, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.

Tabela e Trendit

Nyja e kohësIndeksi i interesitRritet
2020-05 100 788.89%
2020-06 42 22.09%
2022-12 46 166.67%