🇨🇱Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🇨🇱 (flamur: Kili) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-18 - 2023-03-12
Koha e azhurnimit: 2023-03-17 17:32:26 UTC
🇨🇱dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka pësuar disa ndryshime të mëdha.Në vitin 2022-02,2022-03 Dhe 2022-04, popullariteti i tij tregoi rritjen më të madhe.Në 2017 dhe 2021, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.

🇨🇱 Tabela e Trendit

Nyja e kohësIndeksi i interesitRritet
2022-02 79 343.82%
2022-03 100 113.9%
2022-04 84 0.6%