🇬🇷Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🇬🇷 (flamur: Greqi) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-18 - 2023-03-12
Koha e azhurnimit: 2023-03-17 17:37:07 UTC
🇬🇷dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka treguar një rritje të valëzuar.Në 2018 dhe 2019, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.