🇬🇹Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🇬🇹 (flamur: Guatemalë) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-25 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-25 17:37:25 UTC
🇬🇹dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka vazhduar të rritet.Në 2018 dhe 2020, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.Në vitin 2021, trendi i shkallës së popullaritetit të tij filloi të rritet.