🍐Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🍐 (dardhë) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-18 - 2023-03-12
Koha e azhurnimit: 2023-03-17 18:07:02 UTC
🍐dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka pësuar disa ndryshime të mëdha.Në 2021 dhe 2022, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.