🎉Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🎉 (fishek feste) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-04-01 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-26 17:04:25 UTC
🎉dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka vazhduar të rritet.Në vitin 2021-12, popullariteti i tij tregoi rritjen më të madhe.Në 2018 dhe 2019, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.Në vitin 2020, trendi i shkallës së popullaritetit të tij filloi të rritet.

🎉 Tabela e Trendit

Nyja e kohësIndeksi i interesitRritet
2021-12 100 173.97%