🏏Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🏏 (kriket) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-04-01 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-26 17:29:05 UTC
Popullariteti i hershëm i emoji 🏏 ishte shumë i ulët, pothuajse zero.dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka pësuar disa ndryshime të mëdha.Në vitin 2021-05-09, trendi i shkallës së popullaritetit të tij filloi të rritet.