🐎Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🐎 (kalë) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-04-01 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-26 17:39:18 UTC
🐎dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i përgjithshëm i këtij emoji është rritur dhe më pas është ulur.Në 2018 dhe 2019, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.