🐯Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

🐯 (fytyrë tigri) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-04-01 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-26 17:43:00 UTC
🐯dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji ka treguar një rritje në formë U-je.Në vitin 2021-12 Dhe 2022-01, popullariteti i tij tregoi rritjen më të madhe.Në 2018 dhe 2019, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.

🐯 Tabela e Trendit

Nyja e kohësIndeksi i interesitRritet
2021-12 56 194.74%
2022-01 100 238.98%