6Vlerësimi i popullaritetit me kalimin e kohës

6 (shifra gjashtë) Tabela e Trendit - emojiall.com
Metoda e shkarkimeve/Kopje Lidhje
Diapazoni i datës: 2018-03-25 - 2023-03-19
Koha e azhurnimit: 2023-03-24 17:02:54 UTC
6dhe në pesë vitet e fundit, popullariteti i këtij emoji është ulur.Në 2018 dhe 2021, trendi i popullaritetit të tij konvergojnë.