Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.Udhëzues Përdorues: Isfarë është Blloku i Unikodit

Simbol Emoji Codepoint
🅰 butoni «A» 1F170
🅱 butoni «B» 1F171
🅾 butoni «O» 1F17E
🅿 butoni «P» 1F17F
🆎 butoni «AB» 1F18E
🆑 butoni «CL» 1F191
🆒 butoni «COOL» 1F192
🆓 butoni «FREE» 1F193
🆔 butoni «ID» 1F194
🆕 butoni «NEW» 1F195
🆖 butoni «NG» 1F196
🆗 butoni «OK» 1F197
🆘 butoni «SOS» 1F198
🆙 butoni «UP!» 1F199
🆚 butoni «VS» 1F19A
🇦 shkronja simbolike e treguesit rajonal a 1F1E6
🇧 shkronja simbolike e treguesit rajonal b 1F1E7
🇨 shkronja simbolike e treguesit rajonal c 1F1E8
🇩 shkronja simbolike e treguesit rajonal d 1F1E9
🇪 shkronja simbolike e treguesit rajonal e 1F1EA
🇫 shkronja simbolike e treguesit rajonal f 1F1EB
🇬 shkronja simbolike e treguesit rajonal g 1F1EC
🇭 shkronja simbolike e treguesit rajonal h 1F1ED
🇮 shkronja simbolike e treguesit rajonal i 1F1EE
🇯 shkronja simbolike e treguesit rajonal j 1F1EF
🇰 shkronja simbolike e treguesit rajonal k 1F1F0
🇱 shkronja simbolike e treguesit rajonal l 1F1F1
🇲 shkronja simbolike e treguesit rajonal m 1F1F2
🇳 shkronja simbolike e treguesit rajonal n 1F1F3
🇴 shkronja simbolike e treguesit rajonal o 1F1F4
🇵 shkronja simbolike e treguesit rajonal p 1F1F5
🇶 shkronja simbolike e treguesit rajonal q 1F1F6
🇷 shkronja simbolike e treguesit rajonal r 1F1F7
🇸 shkronja simbolike e treguesit rajonal s 1F1F8
🇹 shkronja simbolike e treguesit rajonal t 1F1F9
🇺 shkronja simbolike e treguesit rajonal u 1F1FA
🇻 shkronja simbolike e treguesit rajonal v 1F1FB
🇼 shkronja simbolike e treguesit rajonal w 1F1FC
🇽 shkronja simbolike e treguesit rajonal x 1F1FD
🇾 shkronja simbolike e treguesit rajonal y 1F1FE
🇿 shkronja simbolike e treguesit rajonal z 1F1FF