Kjo është një listë e versioneve të Unicode, duke përfshirë numrin e versionit të Unicode dhe datën e lëshimit. Klikoni në lidhjen e numrit të versionit Unicode për të hyrë në faqen e listës Emoji të këtij versioni, ju mund të shihni se cilat Emoji lëshohen në këtë version. Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni i unikodeve

🔢 Lista e versioneve unikode