Versioni Unicode 3.1 u lëshua në Mars 2001. Në këtë version, ai u përqëndrua kryesisht në blloqe jashtë Aeroplanit Bazë Shumëgjuhësor. Unicode 3.1 kodoi 94,140 karaktere i cili përmban simbolet Emoji më poshtë👇:
Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni i unikodeve