Versioni 6.1 i Unicode u lëshua më 31 janar 2012. Ishte një përditësim i vogël i Unicode 6.0, shtoi 13 emoji të verdhë të fytyrës në këtë version. Unicode 6.1 përmban simbolet më poshtë👇:
Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni i unikodeve