Versioni Unicode 7.0 u lëshua më 16 qershor 2014. Ai kodoi 112.956 karaktere i cili përmban simbolet Emoji më poshtë👇:
Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni i unikodeve


Emoji:rubël


Emoji:kamp


Emoji:sy


Emoji:om


Emoji:LIBRI


Emoji:qiri


Emoji:levë


Emoji:PAGE


Emoji:FAQET


Emoji:kamë


Emoji:shina