Versioni Unicode 8.0 u lëshua më 17 qershor 2015. Ai kodonte 120,672 karaktere, i cili përmban 37 emoji dhe 5 modifikues të tonit të lëkurës emoji. Këta modifikues të bazuar në klasifikimin e lëkurës Fitzpatrick, ato mund të ofrojnë pesë lloje modifikimesh për ngjyrën e lëkurës së personazheve emoji. Unicode 8.0 përmban simbolet Emoji më poshtë👇:
Klikimi në lidhjen Emoji dhe emrin e shkurtër mund të hapë faqen e prezantimit të emoji, të shikojë informacione të tilla si përshkrimi dhe shembulli, dhe gjithashtu mund të kopjoni emoji me një klik për ta ngjitur diku tjetër. Klikimi në lidhjen e pikës së kodit për të parë faqen e informacionit Unicode të Emoji, duke përfshirë imazhe me rezolucion të lartë dhe fotografi vektoriale të siguruara nga shitës të shumtë.Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni i unikodeve


Emoji:tako


Emoji:xhami


Emoji:akrep