Lista e versioneve unikode

Kjo është një listë e versioneve të Unicode, duke përfshirë numrin e versionit të Unicode dhe datën e lëshimit. Klikoni në lidhjen e numrit të versionit Unicode për të hyrë në faqen e listës Emoji të këtij versioni, ju mund të shihni se cilat Emoji lëshohen në këtë version. Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni i unikodeve

Lista e versioneve Emoji

Kjo është një listë e versioneve Emoji, duke përfshirë numrin e versionit Emoji dhe datën e lëshimit. Klikoni në lidhjen e numrit të versionit Emoji për të hyrë në faqen e listës Emoji të këtij versioni, ju mund të shihni se cilat Emoji lëshohen në këtë version. Udhëzues Përdorues: Isfarë është Versioni Emoji