Ово је листа емоџија чији је статус модификатора емоџија none, укључујући симбол емоџија, кратко име и кодну тачку.Кликом на везу Емоји и кратко име можете отворити страницу за увод емоџија, прегледати информације као што су опис и пример, а можете и да копирате емоџије једним кликом да бисте их налепили негде другде. Кликом на везу кодне тачке за приказ Уницоде странице са информацијама о емоји-ју, укључујући слике високе резолуције и векторске слике које пружа више добављача.Упутство за Употребу: Шта је Статус уређивања емојија

Емоји Симбол Цодепоинт
#⃣ тастер: # 0023 20E3
*⃣ тастер: * 002A 20E3
0⃣ тастер: 0 0030 20E3
1⃣ тастер: 1 0031 20E3
2⃣ тастер: 2 0032 20E3
3⃣ тастер: 3 0033 20E3
4⃣ тастер: 4 0034 20E3
5⃣ тастер: 5 0035 20E3
6⃣ тастер: 6 0036 20E3
7⃣ тастер: 7 0037 20E3
8⃣ тастер: 8 0038 20E3
9⃣ тастер: 9 0039 20E3
© ауторска права 00A9
©︎ ауторска права 00A9 FE0E
©️ ауторска права 00A9 FE0F
® регистровано 00AE
®︎ регистровано 00AE FE0E
®️ регистровано 00AE FE0F
‼ двоструки узвичник 203C
‼︎ двоструки узвичник 203C FE0E
‼️ двоструки узвичник 203C FE0F
⁉ узвичник и упитник 2049
⁉︎ узвичник и упитник 2049 FE0E
⁉️ узвичник и упитник 2049 FE0F
™ жиг 2122
™︎ жиг 2122 FE0E
™️ жиг 2122 FE0F
ℹ извор информација 2139
ℹ︎ извор информација 2139 FE0E
ℹ️ извор информација 2139 FE0F
↔ стрелица налево и надесно 2194
↔︎ стрелица налево и надесно 2194 FE0E
↔️ стрелица налево и надесно 2194 FE0F
↕ стрелица нагоре и надоле 2195
↕︎ стрелица нагоре и надоле 2195 FE0E
↕️ стрелица нагоре и надоле 2195 FE0F
↖ стрелица нагоре и налево 2196
↖︎ стрелица нагоре и налево 2196 FE0E
↖️ стрелица нагоре и налево 2196 FE0F
↗ стрелица нагоре и надесно 2197
↗︎ стрелица нагоре и надесно 2197 FE0E
↗️ стрелица нагоре и надесно 2197 FE0F
↘ стрелица надоле и надесно 2198
↘︎ стрелица надоле и надесно 2198 FE0E
↘️ стрелица надоле и надесно 2198 FE0F
↙ стрелица надоле и налево 2199
↙︎ стрелица надоле и налево 2199 FE0E
↙️ стрелица надоле и налево 2199 FE0F
↩ стрелица за полукружни окрет удесно 21A9
↩︎ стрелица за полукружни окрет удесно 21A9 FE0E
↩️ стрелица за полукружни окрет удесно 21A9 FE0F
↪ стрелица за полукружни окрет улево 21AA
↪︎ стрелица за полукружни окрет улево 21AA FE0E
↪️ стрелица за полукружни окрет улево 21AA FE0F
⌚ сат 231A
⌚︎ сат 231A FE0E
⌚️ сат 231A FE0F
⌛ пешчани сат 231B
⌛︎ пешчани сат 231B FE0E
⌛️ пешчани сат 231B FE0F
⌨ тастатура 2328
⌨︎ тастатура 2328 FE0E
⌨️ тастатура 2328 FE0F
⏏ дугме за избацивање 23CF
⏏︎ дугме за избацивање 23CF FE0E
⏏️ дугме за избацивање 23CF FE0F
⏩ дугме за премотавање унапред 23E9
⏩︎ дугме за премотавање унапред 23E9 FE0E
⏩️ дугме за премотавање унапред 23E9 FE0F
⏪ дугме за премотавање уназад 23EA
⏪︎ дугме за премотавање уназад 23EA FE0E
⏪️ дугме за премотавање уназад 23EA FE0F
⏫ дугме за брзо кретање нагоре 23EB
⏫︎ дугме за брзо кретање нагоре 23EB FE0E
⏫️ дугме за брзо кретање нагоре 23EB FE0F
⏬ дугме за брзо кретање надоле 23EC
⏬︎ дугме за брзо кретање надоле 23EC FE0E
⏬️ дугме за брзо кретање надоле 23EC FE0F
⏭ дугме за следећу песму 23ED
⏭︎ дугме за следећу песму 23ED FE0E
⏭️ дугме за следећу песму 23ED FE0F
⏮ дугме за последњу песму 23EE
⏮︎ дугме за последњу песму 23EE FE0E
⏮️ дугме за последњу песму 23EE FE0F
⏯ дугме за репродукцију или паузу 23EF
⏯︎ дугме за репродукцију или паузу 23EF FE0E
⏯️ дугме за репродукцију или паузу 23EF FE0F
⏰ будилник 23F0
⏰︎ будилник 23F0 FE0E
⏰️ будилник 23F0 FE0F
⏱ штоперица 23F1
⏱︎ штоперица 23F1 FE0E
⏱️ штоперица 23F1 FE0F
⏲ тајмер 23F2
⏲︎ тајмер 23F2 FE0E
⏲️ тајмер 23F2 FE0F
⏳ пешчани сат са песком који тече 23F3
⏳︎ пешчани сат са песком који тече 23F3 FE0E
⏳️ пешчани сат са песком који тече 23F3 FE0F
⏸ дугме за паузу 23F8

Pages