Емоји листа која укључује и симбол емоји @ унос је доле:

🏽 @инпут Емоји Cимбол