Емоји листа која укључује и симбол емоји @ унос је доле:

🏾 @инпут Емоји Cимбол